Latus Kamat Szoftver

A program a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatszámításra készült, fő aktualitása elsősorban a vállalkozások között alkalmazandó késedelmi kamat és behajtási költségátalány kötelezettség, de nem vállalkozások közötti késedelmi kamatot is lehet vele számolni.

A program egy vagy több (korlátlan számú) ügyfél partnereivel (mind vevő, mind szállítói viszonylatban) kapcsolatosan felmerült késedelmi kamat és behajtási költség átalány megállapítására alkalmas.

Egy ügyfél a vevő követeléseivel kapcsolatosan megállapíthatja a késedelembe esett számlák esetében mennyi a költségátalány, mennyi a késedelmi kamat követelése, de akár valaki ugyanúgy a szállítói tartozásaira is megállapíthatja ezen kötelezettségeit. Lekérdezhető vevőnként és szállítónként, azon belül számlánként az aktuális (lekérdezés napján) követelés vagy tartozás értéke (behajtási költségátalánnyal és késedelmi kamattal összesen).

Számlánként kinyomtatható az adott számlához tartozó késedelmi kamat levezetése a lekérdezés napjáig.

Késedelmi kamat feladás készíthető. Az időszak megadásával azon számlák kerülnek listára, melyekhez az adott időszakhoz tartozik késedelmi kamat.

Behajtási költség átalány feladás készíthető. Az időszak megadásával azon számlák jelennek meg, amelyek késedelembe esés időpontja ezen időszakra esnek.

Számlaszám, vevő, devizanem, számla kelte, esedékessége alapján szűkíthető a vevői-szállítói állományt tartalmazó tábla.

Behajtási költségátalányt automatikusan átszámolja a késedelembe esés napján érvényes MNB árfolyamon a követelés és tartozás devizaneme szerinti devizanemre. MNB árfolyam automatikusan lekérhető az MNB honlapjáról és onnan betölti a dátum megadásával.

Vevő/Szállító típus megadásával észleli a program hogyan kell számolja a kamatot. Ha a vevő/szállító gazdálkodó szervezet, akkor a szerződés szerinti kamat és a félév első napján érvényes jegybanki alapkamat plusz 8 %-a közül amelyik nagyobb, azzal számol. Magánszemély esetén a jegybanki alapkamattal számol, vagy ha van megadva szerződésszerinti kamat, akkor azzal.

A szoftver adatimportra képes bármely adatformátumból, amit a felhasználó szoftvere (számlázó program, könyvelőrendszer, egyéb nyilvántartás stb.) generálni képes (MS Excel formátumai, XML, TXT stb.).

A szoftver ára: 35 000 Ft + 27% ÁFA, mely tartalmazza az 1 db licenc díját.